Título sección

ONDE está a HAloPPYnería ?

“Se palpa, se siente HAloPPYn esta presente”

 

A felicidade esta ahí, ao noso carón. Solo se trata de buscar e saber onde buscar.

En obxectos de luxo?? Frío, frío, frío.

No diñeiro? Frío

Na nosas circunstancias? Templado

Na xenética recibida? Quente, quente

Na nosa actitude fronte ao mundo ? Ardendo