Título sección

POR QUÉ ser HAloPPYn ?

“Porque sí, Porque sí, Porque sí ,Porque en esta vida no quiero pasar más de un día entero sin ti” ( Los Rodríguez )

 

Non podemos estar máis dun día enteiro sen ser felices. Porque ser felices afecta ao benestar, porque o besnestar esta directamente vinculado coas sensacións e as emocións positivas. Porque vivir con emocións positivas repercute no noso corpo e por conseguinte na nosa saúde. E porque a saúde e factor importante para acadar o benestar e ser felices. E así pechase o ciclo