Título sección

Saúde

O importante e ter “Salú”!!

 

Existe unha conexión máis que demostrada entre as emocións e a saúde. Isto explicase a traves do que se coñecen como neurotransmisores e que son os encargados de trasladar as sensación recibicas polos sentidos ao cerebro conseguindo unhas reaccións neurolóxicas vinculadas ao placer, e cun efecto positivo transmitido ao resto dos sistemas biolóxicos do noso corpo. Dito en “cristiano”, se temos experiencias que nos producen placer, o cerebro transmite este efecto positivo ao resto do corpo facendo que funcione mellor. Conclusion: aqueles que viven expereincias positivas, como norma xeral, viven máis.