Título sección

INSTRUCCIÓNS

Manual de instruccións : guía ou conxunto de normas para a explicación de un uso, ou dos pasos para a realización dunha tarefa.

 

Xogar a HAloPPYn require cambios.

Xogar a HAloPPYn require sair da zona de Confort na que estamos “tan a gustito”

Por iso xogar a HAloPPYn require dun manual de instruccións propio que nos abra a mente, que nos explique de QUE vai esto de ser feliz, que nos poña exemplos de QUEN xa o conseguíu e COMO o conseguiu; que nos conte ONDE se pode atopar eso que buscamos, ou incluso o POR QUÉ de buscalo.

O manual de instrucción de Haloppyn é un instrumento para introducirnos no mundo da felicidade como forma de vida.