Título sección

Fluír

“Be water my friend”

 

O concepto Fluir involucra diversas actitudes-base de relación con nós mesmos e co noso entonro, as cales repercuten na xeración de máis ou menos benestar a través da estabilización dos niveis das “hormonas da felicidade”

Estas actitudes tratanse de Optimismo, Gratitude, Relacións sociais, Motivación, Non Comparación social, Altruismo, Perdón…