Título sección

Creatividade

A capacidade que ten a tarefa creativa na elevación do nivel de autoestima das persoas e como consecuencia no seu benestar, convirtea en principio fundamental para o noso quefacer diario.

A creación dende o ámbito persoal segue un proceso cuxo inicio correspóndese co plantexamento dunha meta creativa; logo pasa pola etapa de elaboración da mesma, e finaliza coa consecución do producto. Xa dende o mesmo proceso se introducen as sensacións positivas que buscamos co compromiso e a iusión de crear algo propio e que a posteriori se amplificará co sentimento de vínculo e de identidade co producto.