Título sección

Fogar

O fogar constitúe un elemento co que relacionarse a diario. A comodidade en calquera ámbito e primordial e nun elemento de tanta presencia nas nosas vidas como é o lugar onde vivimos moito máis. A orde dos espacios, así como a orde dentro dos mesmos, a decoración, a cor, o olor, e un sinfín de cousas máis, afectan á psicoloxía do día á día e ao noso estado de ánimo.