Título sección

Me - Arte

MÉRCORES

 

Inda é o terceiro día da semana pero pode ser un bo momento para pensar.

O ARTE, xa ao longo das historia pero tamén na actualidade, caracterízase por ser o instrumento de reflexión-expresión por excelencia, contando con diferentes vertentes para tal fin. Sexa a través dun pensamento propio ou crítica, ou a través dunha visión particular do mundo, ou interpretando unha paisaxe a súa “maniera”; temos que o arte exerce unha labor social en canto intermediación entre persoas e a exposición dos seus sentimentos e puntos de vista.

Observar a arte intentando descubrir o que nos pretende transmitir o autor, inda que a priori nos pareza unha chorrada, establece lazos, fainos reflexionar e incluso nos inspirar para sacar a luz o artista que levamos dentro.