Título sección

S - Ocio

SÁBADO

 

Na actual sociedade, a proporción de tempo libre que dispoñemos dentro da nosa rutina diaria ( con sorte ) é de unha terceira parte, repartíndose 8 horas para o descanso e 8 horas para o mundo laboral ( de aquí decimos o de “ con sorte”), deixando as últimas 8 horas para o noso ocio. Se verdadeiramente dispoñemos de ese tempo para o disfrute diario hai que aproveitalo ao máximo e abandoar mini-hábitos implantados tan profundamente en nós mesmos que xa os tomamos como imprescindibles ( véxase por exemplo, chaparnos 2 horas como mínimo de televisión improductiva,…)

A mellor xestión do ocio persoal pasa por replantexar o que nos gusta, o que nos aporta algo, o que nos enche e lanzarse a realizalo.